aktualnosci

PROJEKTOWY PÓŁMETEK

2010-06-24

Czas płynie nieubłaganie, dopiero rozpoczynaliśmy w Ośrodku działania projektu "Zdążyć z pomocą- wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych", a już przychodzi nam podsumować połowę przeprowadzonych zajęć. Przez cały rok szkolny 2009/10 uczniowie i pedagodzy naszej szkoły skupiali się w czasie wolnym na realizowaniu szerokiej gamy dodatkowych zajęć, które zostały zaoferowane przez twórców projektu. Projekt był finansowny z  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a konkretnie z programu Kapitał Ludzki.

Uczniowie SOSW w Zbylitowskiej Górze w liczbie 45 osób mogli brać udział w nastepujących typach zajęć rewalidacyjnych : arteterapia, logopedia, hipoterapia, gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna, zajęcia wyrównawcze z przyrody i matematyki, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe. W ciągu całego roku szkolnego zebrało się tych godzin kilkaset, była to doskonała okazja do uzupełnienia oferty edukacyjnej Orodka skierowanej dla wychowanków placówki.

W ramach projektu odbywały się także  wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wycieczki przedmiotowe, plener malarski oraz festwial integracyjny. Mnogość wrażeń, emocji, przeżyć i nowych doświadczeń to wielkie bogactwo, którego wartości nie da się w żaden sposób oszacować.

Pragniemy wyrazić wielkie podziękowania rodzicom naszych wychowanków, którzy wyrazili zgodę na udział ich dzieci w zajęciach projektowych i przez cały rok żywo interesowali sie osiągnięciami swoich pociech. Dziękujemy także pracownikom Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie pani Jolancie Szczupak i panu Grzegorzowi Swiątkowi za administracyjna obsługę prac projektu oraz wszelką życzliwość.

W przyszłym roku szkolnym projekt bedzie kontynuowany, od pierwszego tygodnia wrzesnia ruszy nowy nabór.

Wykonanie strony www Redruk.pl