aktualnosci

GENERALSKIE WSPOMNIENIA

2010-01-20

W zespole dworsko - parkowym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze odbyła się promocja książki  „Wspomnienia z lat ubiegłych… Generał Roman Żaba i jego czasy”. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Generał Roman Żaba      (1864-1945) urodził się i wychował w rodzinnym majątku Żabów w Zbylitowskiej Górze, w którym obecnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Prezentowana publikacja to naukowe opracowanie wspomnień generała obejmujących lata 1864 – 1937. Roman Żaba rozpoczął pisanie wspomnień w 1922 roku, w dniu zakończenia czynnej służby i przejścia na emeryturę. Opublikowanie przez prof. Szlezyngera wspomnień Romana Żaby jest istotne z kilku względów: pozwala przybliżyć czytelnikowi sylwetkę pułkownika ułanów austriackich i następnie generała kawalerii odrodzonego wojska polskiego, stanowi bogaty materiał źródłowy do historii austriackiej i polskiej wojskowości oraz  do ówczesnej kultury i obyczajowości ziemian. Dla czytelnika związanego z naszym regionem szczególnie interesujący powinien być zeszyt pierwszy wspomnień obejmujący m. in. okres młodości spędzonej w Zbylitowskiej Górze oraz lata nauki w I Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. Czytelnik znajdzie tutaj wiele ciekawych odwołań do miejsc takich jak: Gromnik Olszewskich, potem Paderewskiego, Piaski koło Czchowa Skarżyńskich,  Lisia Góra De Lavaux, Tropie i Witowice Brezów, Wielka Wieś Stadnickich, Więckowice, Jordanów i Zgłobice Lucjanów Turnauów, Gumniska książąt Sanguszków. Książka przesycona jest bogactwem niezwykle żywych i interesujących wydarzeń oraz barwnym opisem sylwetek osób zamieszkujących zespół dworsko – parkowy w Zbylitowskiej Górze. Przedstawione sytuacje i dialogi są bardzo szczegółowe, bogato ilustrowane. Promocja książki odbyła się w pięknej wrześniowej aurze, w atmosferze patriotycznego spotkania. Prelekcję wygłosił prof. Piotr S. Szlezynger, autor naukowego opracowania wspomnień generała R. Żaby.                

 W spotkaniu uczestniczyła także wnuczka generała – Anna Branny. Patronat objął Starosta Tarnowski. Po spotkaniu dyrektor SOSW,  p. Michał Stach, oprowadził miłych gości po placówce mieszczącej się w zespole podworskim, gdzie w epoce końca wieku przechadzał się generał Roman Żaba.

Wykonanie strony www Redruk.pl