aktualnosci

KOLEJNY GRANT DLA NASZYCH UCZNIÓW

2013-07-05

Jeszcze dobrze nie posmakowaliśmy wakacji, a już mamy dobre wiadomości dla naszych wychowanków i ich rodziców, które wiążą się z ofertą edukacyjną naszego Ośrodka w przyszłym roku szkolnym 2013/14.

W miesiącu marcu Stowarzyszenie PROMETEUSZ działające na rzecz naszych wychowanków złożyło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dwa wnioski projektów edukacyjnych przygotowanych z myśla o uczniach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

W procedurze konkursowej wzięło udział 193 wnioski, które wpłynęły z całej Małopolski. Dofinansowanie otrzymały 63 wnioski, w tym oba nasze.

 

Cieszymy się bardzo z tego sukcesu. Dodatkowe środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Kapitał Ludzki-Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pozwolą nam w nowym roku szkolnym poszerzyc ofertę edukacyjną o dodatkowe godziny bezpłatnych zajęć terapeutycznych i specjalistycznych dla naszych wychowanków.

Wykonanie strony www Redruk.pl