aktualnosci

NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2013/14

2013-07-04

Pragniemy poinformować rodziców dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o możliwości podjęcia edukacji i rewalidacji w naszym Ośrodku w nowym roku szkolnym 2013/14.

Dysponujemy miejscami w klasach  Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w klasie I Gimnazjum dla uczniów z lekkim uposledzeniem umysłowym oraz w klasach Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 6331930 lub bezpośredni w siedzibie Ośrodka.

Wykonanie strony www Redruk.pl