aktualnosci

BLIŻEJ SZKOŁY

2013-03-04

W naszym Ośrodku funkcjonuje wiele różnych typów szkół, m.in. Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Do szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Naukę mogą rozpocząć absolwenci klas gimnazjalnych nie tylko naszego Ośrodka ale również innych placówek, także jeśli kształceni byli w systemie indywidualnym. Program realizowany jest przez trzy lata z możliwością wydłużenia cyklu edukacyjnego o jeden rok.
W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 działają klasy na trzech poziomach nauczania, a łączna ilość uczniów w tych klasach wynosi 23 osoby.


Przedmioty nauczania w Szkole Przysposabiającej do pracy to:
• przysposobienie do pracy w zakresie którego prowadzone są następujące zajęcia:
- gospodarstwo domowe (zajęcia kulinarne, pranie, sprzątanie, prasowanie itp.)
- elementy kroju i szycia
- wyroby pamiątkarskie i dekoracyjne
- ogrodnictwo
- prace przy koniach w stadninie na terenie Ośrodka
• funkcjonowanie osobiste i społeczne
• wychowanie fizyczne
• zajęcia kształtujące kreatywność
• religia

 

Atuty szkoły:
• wysoko wykwalifikowana, empatyczna kadra pedagogiczno - terapeutyczna
• indywidualizacja wymagań w zależności od potencjału i możliwości uczniów (Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny dla każdego ucznia)
• comiesięczne spotkania tematyczne dla rodziców
• dostosowane do potrzeb uczniów pracownie: plastyczna, gospodarstwa domowego, multimedialna)
• możliwość rozwijania zainteresowań artystycznych uczniów poprzez udział w występach, konkursach, wystawach prac, festiwalach gdzie nasi podopieczni zwykle zajmują czołowe miejsca
• gabinet logopedyczny
• opieka psychologiczna
• indywidualne usprawnianie technik szkolnych
• zajęcia z arteterapii
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
• ćwiczenia ruchowe w sali fitness
• muzykoterapia
• choreoterapia
• zajęcia z hipoterapii, jazda konna, przejażdżki bryczką, kuligi
• cykliczne imprezy plenerowe w zabytkowym parku
• coroczny udział wychowanków w zawodach Olimpiad Specjalnych
• możliwość udzielania wsparcia finansowego dla najbardziej
potrzebujących poprzez Stowarzyszenie PROMETEUSZ działające
na rzecz wychowanków Ośrodka

 

Atmosfera panująca w Szkole Przysposabiającej do Pracy wpływa pozytywnie na wszechstronny rozwój i samodzielność uczniów. Prowadzona na szeroką skalę integracja z rówieśnikami ze szkół masowych podnosi poczucie własnej wartości i kształtuje poprawność kontaktów społecznych naszych wychowanków.

 

(pozostałe zdjęcia w przygotowaniu)

 

 

Wykonanie strony www Redruk.pl