aktualnosci

CZAS PODSUMOWAŃ

2012-12-09

Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a wraz z nim dobiegają prace prowadzone w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych" w ramach Poddziałania nr 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Dwunastu najmłodszych wychowanków naszego Ośrodka przez okres roku 2012 brało udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych takich jak : zajęcia z edukacji matematycznej, logopedii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz hipoterapii.

Wspólna praca i wysiłek dzieci oraz nauczycieli przełożyły się na widoczne, pozytywne zmiany w funkcjonowaniu naszych podopiecznych. Poprawiła się ich ogólna sprawność fizyczna, zwiekszyła się aktywność ruchowa. Nasi najmłodsi uczniowie stali sie bardziej samodzielni, zdecydowanie lepiej komunikują się miedzy sobą i z nauczycielami. Potwierdza się stara prawda zawarta w rzymskiej maksymie "Kropla drąży kamień nie siłą lecz częstym spadaniem". Każda chwila poświęcona na dodatkowa pracę z naszymi wychowankami przynosi efekty, choć może małe , ale bardzo cenne.

Po raz kolejny dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie naszego Osrodka mogli otrzymac dodatkowe wsparcie. mamy nadzieję, że w kolejnym okresie programowym EFS znajda się środki na nastepne tego typu działania.

Wykonanie strony www Redruk.pl