aktualnosci

Z ŻYCIA SZKOŁY - KL. III GIMNAZJUM

2012-03-12

Pierwszy semestr roku szkolnego 2011/ 2012 za nami. Klasa III gimnazjum, licząca 8 uczniów : czworo z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i czworo w umiarkowanym, zaliczyła go pomyślnie, uzyskując same pozytywne oceny. Uczniowie gimnazjum realizują program nauczania systemem klasowo lekcyjnym na różnych poziomach przewidzianych programem nauczania. Wychowankowie pracują w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne, uwzględniające umiejętności, predyspozycje, możliwości i ich zainteresowania, a także specyfikę rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Przy tworzeniu programów oparto się na aktualnych opiniach Poradni Psychologiczno-pedagogicznej , a także bieżącej diagnozie psychologa i pedagogów Ośrodka.


Dziewczęta i chłopcy z gimnazjum biorą też udział w indywidualnych zajęciach dydaktyczno wyrównawczych, a także terapeutycznych np. hipoterapii, arteterapii. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną wzięli udział w próbnym egzaminie sprawdzającym dla uczniów klas III gimnazjum. Uzyskane przez nich wyniki są dobre. Analiza wyników została uwzględniona do skorygowania i modyfikowania treści nauczania poszczególnych przedmiotów nauczania. Młodzież gimnazjalna realizuje program nauczania z przedmiotów : języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, muzyki, wychowania fizycznego, a także wychowania do życia w rodzinie, edukacji do bezpieczeństwa oraz z religii. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i technik informatycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się te, w których można empirycznie badać rzeczywistość. Różnorodność form pracy uatrakcyjnia zajęcia, ułatwia zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów.


Uczniowie gimnazjum biorą udział w wielu wycieczkach przedmiotowych. Dokonują obserwacji i doświadczeń, analizując wyniki na lekcjach. Część zagadnień programowych została zrealizowana w zajęciach „ Zielonej szkoły" w miejscowości Sól koło Żywca. Zajęcia pozwoliły poszerzyć praktycznie wiedzę przyrodniczą , geograficzną, etnograficzną o Beskidzie Żywieckim. Wizyta w Parku miniatur pozwoliła uczniom na zapoznanie się z „perełkami" architektonicznymi z całego świata, uświadomiła też wspaniałą różnorodność kultury. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w życiu kulturalnym, biorąc udział w spektaklach teatralnych, wystawach i wernisażach, a także zwiedzając ekspozycje muzealne. Wychowankowie III klasy gimnazjum szczególnie lubią seanse filmowe.


Uczniowie pod opieką naszych nauczycieli bardzo aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie placówki np. Festiwalu Integracyjnym, przeglądach harcerskich, przedstawieniach teatralnych, akademiach okolicznościowych. Wychowankowie biorą również udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne instytucje , prezentując nasz Ośrodek na zewnątrz z bardzo dobrym skutkiem. Sport i turystyka to dziedziny, w których też możemy poszczycić się dużymi osiągnięciami. Młodzież uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych ( Pieniny, Warszawa itp.) i zawodach sportowych np.: w zawodach jeździeckich, biegach przełajowych, turniejach tenisa stołowego, czy piłki nożnej. Wszechstronny rozwój psychofizyczny młodzież osiąga dzięki swemu zaangażowaniu oraz możliwości wybrania takiej formy sportu, jaka ją interesuje.

 

Autor artykułu: wychowawca kl. III gimnazjum - ZBIGNIEW NOWAK

 

POZOSTAŁE ZDJĘCIA W PRZYGOTOWANIU

 

 

 

 

Wykonanie strony www Redruk.pl