aktualnosci

V POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

2010-02-08

Już po raz piąty mamy zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, szkół specjalnych, ośrodków wsparcia dziennego oraz świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsze miejsca ziemi tarnowskiej”. Imprezie patronuje Starosta Powiatu Tarnów pan Mieczysław Kras oraz Naczelnik Wydziału Edukacji pan Edmund Juśko.

Celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno najbliższej okolicy. Konkurs ma służyć integrowaniu na polu działań artystycznych dzieci i młodzieży uczącej się na terenie powiatu tarnowskiego oraz gromadzeniu dokumentacji plastycznej świadczącej o pięknie naszego regionu.

Pragniemy szczególnie zachęcić do wyszukiwania mało znanych, ciekawych miejsc i obiektów ziemi tarnowskiej.

            Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej wykonanej w dowolnej technice ( rzeźba, gwasz, akwarela, akryl, collage, fotografia….) i w dowolnym formacie.

Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię, nazwisko, wiek autora, temat i technika pracy adres placówki, imię i nazwisko instruktora. Prosimy o nadsyłanie prac w terminie do 30 kwietnia 2010r.Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

             Prace konkursowe zostaną ocenione przez 5 osobowe jury, które ogłosi wyniki na stronie internetowej Ośrodka w terminie do 15 maja 2010r. Nagrody zostaną rozdane podczas XI Festiwalu Integracyjnego, który odbędzie się 27 maja 2010r.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze 6, które zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Przewidujemy 1 miejsce pierwsze, 2 miejsca drugie, 3 miejsca trzecie i 5 wyróżnień.

Serdecznie zapraszamy do udziału, życzymy sukcesów twórczych.

 

                                                                                                  W imieniu organizatorów

                                                                                            Bożena Tadel – nauczyciel plastyki

Wykonanie strony www Redruk.pl