aktualnosci

ASYSTENCI W "STADNINCE"

2012-02-14

W naszej stadNince od wielu lat funkcjonują tak zwani asystenci hipoterapeutów. Są to nasi uczniowie, którzy najbardziej angażują się w życie stajni. Chętnie przychodzą na wszystkie zajęcia z końmi, pomagają w opiece nad zwierzętami oraz w funkcjonowaniu stajni. Stajnia jest otwarta dla wszystkich uczniów. Każdy kto chce uczestniczyć w jej codziennym życiu, a nie tylko w swoich zajęciach z hipoterapii czy jazdy, może zostać asystentem. Jedyny warunek to zaangażowanie. Oczywiście kadra psychopedagogiczna w stajni pomaga chętnym uczniom poprzez oddziaływanie na ich motywację i kształtowanie zaangażowania. Zazwyczaj 3-4 osoby regularnie pełnią funkcję asystenta. Kilka kolejnych bywa asystentami od czasu do czasu. Są to uczniowie z umiarkowanym oraz lekkim poziomem niepełnosprawności intelektualnej.

 

Asystenci pomagają hipoterapeutom w pielęgnacji zwierząt: czyszczą je, karmią, wyprowadzają na wybieg, ścielą słomę. Obecnie czuwają nad dobrostanem 7 koni różnych ras. Dbają o czystość sprzętu jeździeckiego np. czyszczą siodła i ogłowia, pilnują regularnego robienia prania. Przygotowują konie do zajęć (czyszczenie, siodłanie) i zajmują się nimi po pracy. Uczestniczą też w dodatkowych zajęciach z jazdy konnej. Codziennie pomagają podczas zajęć z hipoterapii prowadząc konie. Czasami pracują w stajni przez kilka godzin pod rząd. Wielokrotnie pomagają mniej sprawnym, wymagającym i często trudnym w kontakcie pacjentom. Asystenci są również odpowiedzialni za porządek w siodlarni czy kuchni. Kontrolują stan zaopatrzenia kuchni meldując, kiedy należy zrobić zakupy lub sami dbają o dostarczenie herbaty czy cukru.

 

Początkowo asystenci uczą się pracy w stajni poprzez towarzyszenie hipoterapeutom oraz wykonując poszczególne czynności z nauczycielem lub bardziej zaawansowanym kolegą. Później dążymy do ich coraz większego usamodzielniania. Stopniowo odchodzimy od ciągłego towarzyszenia czy pokazywania i przechodzimy do przekazywania dłuższych instrukcji i kontrolowania w trakcie działań aż do sprawdzania jedynie efektów pracy. Jak najczęściej chwalimy asystentów, nawet za najmniejsze sukcesy. Informacje zwrotne przekazujemy w sposób konstruktywny poprzez podanie lepszego sposobu wykonania danej czynności i demonstrację tego, jak to powinno wyglądać. Samodzielność asystentów jest możliwa m.in. dzięki temu, że konie w naszej stajni są bardzo bezpieczne. Uczniowie pracują pod nadzorem hipoterapeutów czuwających nad ich bezpieczeństwem, ale jest to nadzór maksymalnie dyskretny. Staramy się pozostawiać asystentom dużo swobody i możliwości współdecydowania np. o sposobie wykonywania różnych zadań. Kluczowe jest poczucie odpowiedzialności, które zaszczepiamy asystentom. Nasi uczniowie czują, że ich praca jest niezbędna dla codziennego funkcjonowania stajni. Od jakości ich pracy zależy poziom prowadzonych zajęć i co za tym idzie poziom pracy stajni. Kadra psychopedagogiczna i hipoterapeuci pracujący w stajni podkreślają jak ważni są asystenci i jak wiele od nich zależy. Wielokrotnie mówimy o tym uczniom. Rozwijamy ich myślenie przyczynowo-skutkowe poprzez wyjaśnianie efektów związanych z ich pracą czy sposobem/jakością wykonania zadań.

 

Asystenci doświadczają typowych efektów terapeutycznych wynikających z kontaktu ze zwierzętami oraz uczestnictwa w hipoterapii czy psychopedagogicznej jeździe konnej (por. np. http://www.pthip.org.pl/hipoterapia/kanony_hipoterapii/). Ponadto wielką zaletą jest funkcjonowanie w niewielkiej grupie. Dzięki temu ich kontakt z terapeutami jest jeszcze bardziej zindywidualizowany. Praca w stajni daje również możliwość regularnych kontaktów z wolontariuszami ze szkół masowych. Dzięki temu, że pracują razem, ich relacje są w pełni partnerskie. Jednak najważniejszym efektem terapeutycznym jest to, że asystenci doświadczają tego jak bardzo są ważni i potrzebni. Jest to realne doświadczenie tego, że ich obecność jest niezbędna pacjentom, zwierzętom, hipoterapeutom. Dotyczy to nie tylko ich pracy, która umożliwia codzienne funkcjonowanie stajni, ale przede wszystkich ich Osób - jako tych, którzy współtworzą to miejsce.

 

WYWIAD Z NASZYMI ASYSTENTAMI W PUBLIKACJACH (ZAKŁADKA PO LEWEJ STRONIE)
ZDJĘCIA W GALERII.


autorzy artykułu: Magdalena Pikul, Maciej Witek

 

 

Wykonanie strony www Redruk.pl