aktualnosci

WIECZÓR WSPOMNIEŃ

2012-01-21

Emerytowani pracownicy naszego Ośrodka wzięli udział w tradycyjnym Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym. Wizyta w Ośrodku stała się wspaniałą okazją do ożywienia wspomnień, wymiany myśli oraz podtrzymania międzypokoleniowej więzi. Dla czcigodnych gości uczniowie przygotowali nastrojowe kolędy i pastorałki, a panie kucharki smakowity poczęstunek. Spotkaniu towarzyszyła pogodna i serdeczna atmosfera. Seniorzy, którzy na przestrzeni dziesięcioleci zapisali swoją pracą wiele wspaniałych kart w życiu placówki, chętnie dzielili się bogactwem swych doświadczeń. Okazali także wielkie zainteresowanie bieżącymi sprawami Ośrodka. Radość spotkania przeplatała się ze wzruszeniem i refleksją. Każdy odnalazł w otaczającej rzeczywistości jakieś wspomnienie, jakąś trwałą cząstkę siebie...

Wykonanie strony www Redruk.pl