aktualnosci

POWITAJMY MALEŃKIEGO

2012-01-14

Wkraczając w nowy rok kalendarzowy nauczyciele wraz z dziećmi udali się do pobliskiej świątyni, by śladami pastuszków oraz Trzech Króli pokłonić się Bożej Dziecinie. Wychowankowie z wielką radością uczestniczyli w adoracji żłóbka, gdzie modlitwą i śpiewem wyrażali swoje dziecięce podziękowanie i uwielbienie. Każde dziecko ofiarowało Dzieciątku Jezus również swój dar serca - noworoczne postanowienie wypisane bądź wymalowane na kolorowym serduszku. Adoracja stała się wspaniałą sposobnością nie tylko do pielęgnowania zwyczajów świątecznych, lecz także do pogłębienia wartości religijnych i moralnych wśród uczniów.


Piękny zwyczaj adoracji Dzieciątka Jezus w okresie bożonarodzeniowym dotarł do Polski wraz z zakonnikami reguły franciszkańskiej już w XIII wieku. Ta sięgająca okresu średniowiecza tradycja wciąż cieszy się ogromną popularnością. Od setek lat szopki z Dzieciątkiem Jezus w żłobku, skłaniają kolejne pokolenia do refleksji nad cudem Bożego Narodzenia.

Wykonanie strony www Redruk.pl