aktualnosci

ŚWIATŁO Z BETLEJEM JUŻ U NAS

2011-12-20

Do naszego Ośrodka dotarł ogień z Betlejem. Tradycyjnie już w akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju zaangażowali się harcerze wraz z druhną Ewą. Światło skauci przywieźli z Kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach. Ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem zagości na naszym wigilijnym stole już w środę, podczas przedświątecznego, opłatkowego spotkania w Ośrodku. Betlejemskie Światło jest symbolem ciepła, miłości, nadziei, dobra i pokoju przynoszonego ziemi przez rodzącego się Jezusa.


Ogień z Betlejem przekazywany jest na świecie już od 25 lat. W Polsce akcja prowadzona jest od 1991 roku przez harcerzy ZHP. Polscy harcerze odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej Eucharystii odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju w Schronisku Górskim ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców naszej Ojczyzny. Dalej Światło przekazywane jest skautom ze wschodu.

Wykonanie strony www Redruk.pl