aktualnosci

Z ŻYCIA SZKOŁY - KLASA 5a

2011-11-14

W roku szkolnym 2011/ 2012 klasa 5a liczy 6 uczniów w tym dwoje z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, czwórka z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Wychowawcą klasy jest pani Renata Pach. Klasa 5a realizuje programy autorskie w oparciu o „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach - etap II" oraz „ Podstawę programową kształcenia ogólnego dla Szkół Podstawowych - etap II". Dla każdego z uczniów został opracowany indywidualny program terapeutyczny, biorący pod uwagę możliwości ucznia, jego zainteresowania i potrzeby.

 

Uczniowie realizują treści programowe z zakresu:
- j. polskiego
- matematyki
- historii
- przyrody
- muzyki
- plastyki
- informatyki
- wychowania fizycznego
- j. angielskiego

 

Wszystkie dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach terapeutycznych :
- 4 godziny logopedii
- 2 godziny hipoterapii
- 2 godziny gimnastyki korekcyjnej
- 2 godziny zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z j. polskiego
- 2 godziny zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
- zajęcia na basenie 1 raz w tygodniu

 

Zajęcia na godzinie wychowawczej służą przybliżeniu dzieciom norm kulturalnego zachowania, uspołecznienia, aktualnych wiadomości z świata i kraju. Zajęcia odbywają się w formie zbiorowej. Tempo pracy uczniów jest raczej ujednolicone.
Uczniowie wyposażeni są przez placówkę w książki i ćwiczenia. Każdy posiada zeszyt osobny do w/w przedmiotów.
Wszystkie programy dydaktyczno- terapeutyczne dążą do uzyskania zamierzonych celów:

 

Cele dydaktyczne:


- opanowanie i utrwalanie określonego zasobu wiedzy i umiejętności z ustalonego zakresu
- rozwijanie zasobu pojęć
- doskonalenie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy
- wdrażanie do umiejętności czytania ze zrozumieniem
- poznawanie podstawowych zasad gramatyki i ortografii
- doskonalenie umiejętności pisania i czytania
- usprawnianie funkcji słuchowych
- stymulowanie rozwoju myślenia przyczynowo - skutkowego
- ćwiczenie i rozwijanie zdolności pamięciowych
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania matematycznych zadań tekstowych

 

Cele terapeutyczne:


- kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne
- wspomaganie rozwoju zdolności i zainteresowań
- wdrażanie do dokładności w wykonywaniu zadań
- wdrażanie do systematyczności
- pomoc w łagodzeniu sytuacji trudnych
- doskonalenie poprawności wypowiedzi
- kształcenie umiejętności pracy w grupie
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości

 

Cele dydaktyczne realizowane są poprzez metody:

 

- metody samodzielnych doświadczeń
- metody zadań stawianych do wykonania
- metody ćwiczeń utrwalających
- ćwiczenia relaksujące
- gry planszowe i komputerowe
- naśladownictwo pozytywnych postaw
- ćwiczenia logopedyczne
- obcowanie z książką , prasą dziecięcą i młodzieżową
- wycieczkiAUTOREM ARTYKUŁU JEST WYCHOWAWCA KLASY 5a - mgr RENATA PACH

 

 

Wykonanie strony www Redruk.pl