aktualnosci

KOLEJNY GRANT DLA NASZYCH UCZNIÓW

2011-11-07

Po raz kolejny współpraca pomiędzy naszym Ośrodkiem a Wydziałem Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie przynosi dla naszych uczniów wymierne efekty. Tym razem będzie to specjalistyczna pomoc skierowana do naszych najmłodszych wychowaków. Złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wniosek dotyczący projektu systemowego "Indywidualizacja nauczania i wychowania
uczniów klas I - III szkół podstawowych" w ramach Poddziałania nr 9.1.2  "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" otrzymał pozytywna ocenę i został skierowany do realizacji. Realizacja projektu rozpocznie się w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego i będzie trwac rok z przerwą na wakacje. Uczniowie objęci zostana dodtkowymi zajęciami z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, hipoterapii oraz matematyki. Nauczeni doświadczeniem z  poprzednich przeprowadzonych w Ośrodku projektów edukacyjnych żywimy wielka nadzieję na wspaniałe efekty końcowe.

Wykonanie strony www Redruk.pl