aktualnosci

Z ŻYCIA SZKOŁY - KLASA 1a

2011-10-21

Klasa 1a to nowo powstała klasa, w której uczą się najmłodsi uczniowie. Troje z nich 1 września po raz pierwszy przekroczyło progi naszej szkoły i już świetnie się w niej odnalazło. Klasę tworzą 2 dziewczynki i 2 chłopców w wieku od 8 do 9 lat. Wychowawcą tej sympatycznej grupy jest pani Małgorzata Łaskawska. Codziennie w grupie klasowej dzieci uczestniczą w lekcjach kształcenia zintegrowanego, a dwa razy w tygodniu w lekcjach religii. Celem tejże edukacji jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego; rozumienia i uznawania norm społecznych oraz wyposażenie go, stosownie do jego możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Każde z dzieci indywidualnie bierze udział w zajęciach terapeutycznych z hipoterapii, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej i usprawnianiu technik szkolnych.

 

Edukacja każdego z uczniów realizowana jest zgodnie z przygotowanym programem edukacyjno-terapeutycznym dla każdego ucznia, opartym o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej i gimnazjach. Najczęściej podczas zajęć wykorzystuje się elementy metody Ośrodków Pracy i pedagogiki zabawy, a także metodę samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających i stymulacje polisensoryczną czyli poznawanie przez patrzenie, słuchanie i dotykanie. Metody, formy pracy i wymagania dostosowane są indywidualnie do możliwości, tępa pracy, zainteresowań, a także samopoczucia dziecka. Większość zajęć w klasie prowadzona jest w grupie, jednak każdy z uczniów wymaga indywidualnego podejścia, pokierowania, dopingowania i zachęty do wykonywania zadań.

 

Kierując się myślą Jana Pawła II staramy się by nasi uczniowie nie tylko „byli otoczeni opieką i miłością, ale także aby uświadamiali sobie, na ile tylko jest to możliwe, swoją godność, swoje możliwości to, że są zdolni porozumiewać się z innymi, współpracować z innymi, kochać i sami dawać i aby stale walczyli o zachowanie swych zdolności i dalszy rozwój."

 

Autorem artykułu jest p. Małgorzata Łaskawska - wychowawca kl. 1a

 

 

 

Wykonanie strony www Redruk.pl