aktualnosci

Z ŻYCIA SZKOŁY - KLASA 3a

2011-10-06

Prezentowany artykuł jest pierwszym z cyklu, w którym pragniemy przybliżyć Państwu działalność dydaktyczną, wychowawczą i terapeutyczną prowadzoną przez nasz Ośrodek. Naszą prezentację zaczynamy od Szkoły Podstawowej, od klasy 3a, w której uczą się najmłodsi uczniowie.


Klasa 3a (zespół II-III) realizuje program autorski opracowany w oparciu o podstawę programową i założenia pedagogiki Marii Montessori. Dla każdego z uczniów opracowano indywidualne programy terapeutyczne uwzględniające ich potrzeby i możliwości, ich zdolności i zainteresowania, a także wskazujące na najbliższe, możliwe do realizacji cele kształcenia i wychowania. Programy te zostały opracowane w oparciu o „Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach", „Profil osiągnięć ucznia" Jacka Kielina, Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową oraz założenia pedagogiki Marii Montessori z uwzględnieniem pracy na materiale dydaktycznym Montessori.


W roku szkolnym 2011/2012 w klasie 3a uczy się 5 uczniów (wychowawca: Joanna Stach - Andrasik), z czego 4 dzieci realizuje program klasy 3, a jedno uczęszcza do klasy 2. Wszystkie dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach terapeutycznych takich jak: dogoterapia -2 godziny w tygodniu, hipoterapia- 3 godziny w tygodniu, usprawnianie technik szkolnych- 2 godziny w tygodniu, logopedia- 2 godziny w tygodniu, gimnastyka korekcyjna- 2 godziny w tygodniu, zajęcia na basenie- 1 raz w tygodniu.
Podczas codziennych zajęć najczęściej wykorzystuje się pracę w oparciu o metodę Marii Montessori, elementy metody Ośrodków Pracy Grzegorzewskiej, elementy metody Weroniki Sherborne i wiele innych, w miarę możliwości stosuje się także metody aktywizujące, elementy dramy. Praca opiera się na zajęciach prowadzonych w podgrupach i indywidualnie( indywidualne jednolite i indywidualne zróżnicowane). Zajęcia zabawowe i gry dydaktyczne często można zrealizować w formie grupowej jednolitej lub zróżnicowanej, najrzadziej stosuje się formę zbiorową.


Uczniowie klasy trzeciej mają do swojej dyspozycji salę w jasnych kolorach znajdującą się na parterze. Sala wyposażona jest w dostosowane do wzrostu dzieci krzesełka i ławki, wygodną sofę, materac, przenośną drabinkę gimnastyczną, małą trampolinę oraz szafki i półki pełne materiałów dydaktycznych montessoriańskich i innych, takich jak gry planszowe i dydaktyczne, układanki, puzzle, rożne rodzaje kart pracy, książek i albumów do czytania i oglądania oraz mnóstwo innych.W klasie trzeciej pracują pedagodzy specjalni, posiadający dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, hipoterapii, dogoterapii, logopedii.

 

W klasie trzeciej pracują pedagodzy specjalni, posiadający dodatkowe kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, hipoterapii, dogoterapii, logopedii.


W publikacjach ( menu po lewej stronie) umieszczamy dodatkowe informacje:
1. Program nauczania i wychowania w zespole klasowym 1-3 na rok szkolny 2011/12.
2. Treści programowe

 

(AUTOREM ARTYKUŁU JEST MGR JOANNA STACH-ANDREASIK: WYCHOWAWCA KLASY 3a)


 

Wykonanie strony www Redruk.pl