aktualnosci

W WĄWOZIE HOMOLE

2011-06-02


Uczestnicy projektu „Zdążyć z pomocą - wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych" biorą aktywny udział w zajęciach z przyrody. W ramach tych zajęć odwiedzili miejscowość Jaworki w Małych Pieninach. Wycieczka miała na celu ukazać naturalne piękno przyrody oraz konieczność jej ochrony. W planie wycieczki była wędrówka Wąwozem Homole. Wąwóz Homole został utworzony przez potok Kamionka , który wyżłobił w wapiennym podłożu fantastyczne turnie i strome ściany skalne. Poprzez wąwóz prowadzi szlak, którym można przejść dolinę i wejść na najwyższy szczyt Pienin - Wysoką.

 

Nas interesowały przede wszystkim rośliny i zwierzęta, które tam występują. Dzieci zaskoczył widok formacji skalnych, jakie mógł przez wieki uformować tak mały potok, jak Kamionka. Słyszeliśmy wiosenne trele ptaków, a niektóre z nich udało się zaobserwować. Spotkaliśmy salamandrę, oraz wiele roślin naskalnych w różnych fazach rozwoju - w tym i te chronione. Jako naszą powinność uznaliśmy zebranie śmieci pozostawionych przez pseudo-turystów. Pogoda początkowo dobra, zmieniła się jednak i pokrzyżowała nasze plany; nie weszliśmy na Wysoką. Poszliśmy w zamian zwiedzić szałas Bukowinki, a także bacówkę. Prześledziliśmy wyrób serów z owczego mleka - oscypków. Dużą atrakcją dla dzieci była obserwacja zachowań zwierząt hodowanych w górach; koni, krów, a szczególnie owiec i kóz. Podziwialiśmy widoki, niestety część przesłaniały nam mgły i chmury, a zbliżająca się burza zmusiła nas do zejścia do Jaworek. Z pięknie odnowionego centrum Jaworek, udaliśmy się w kierunku kościoła św. Jana Chrzciciela. Oglądaliśmy go z dużym zainteresowaniem. Jest on dawną cerkwią greckokatolicką, która służyła mieszkańcom tej pięknej okolicy - Łemkom, teraz modlą się tu także katolicy.

 

Wędrówka w trudnych warunkach trochę nas zmęczyła, więc udaliśmy się do Szczawnicy na późny obiad. Posileni, w dobrych humorach postanowiliśmy wracać do Ośrodka. Padający deszcz nie zepsuł nam humorów, w drodze powrotnej wszyscy dzielili się spostrzeżeniami i wrażeniami. Szczęśliwie dotarliśmy na miejsce gdzie oczekiwali na nas rodzice. Już planujemy następne wyprawy.

Wykonanie strony www Redruk.pl