aktualnosci

VI POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

2011-03-23

Po raz szósty mamy zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, szkół specjalnych, ośrodków wsparcia dziennego oraz świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsze miejsca ziemi tarnowskiej”. Jak co roku honorowym patronatem imprezę objęli Starosta Powiatu Tarnów pan Mieczysław Kras oraz Naczelnik Wydziału Edukacji pan Edmund Juśko.

             Celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno najbliższej okolicy. Konkurs ma służyć integrowaniu na polu działań artystycznych dzieci i młodzieży uczącej się na terenie powiatu tarnowskiego oraz gromadzeniu dokumentacji plastycznej świadczącej o pięknie naszego regionu. W tym roku pragniemy szczególnie uwrażliwić młodych artystów  na zabytkowe budowle, które znajduja się w najbliższej okolicy (kościoły, dworki, itp) .

            Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Ośrodka pracy plastycznej wykonanej w dowolnej technice ( rzeźba, gwasz, akwarela, akryl, collage, fotografia….) i w dowolnym formacie.

Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię, nazwisko, wiek autora, temat i technika pracy adres placówki, imię i nazwisko instruktora. Prosimy o nadsyłanie prac w terminie do 25 maja 2011r. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

             Prace konkursowe zostaną ocenione przez 5 osobowe jury, które ogłosi wyniki na stronie internetowej Ośrodka w terminie do 02 czerwca 2011r. Nagrody zostaną rozdane podczas XII Festiwalu Integracyjnego, który odbędzie się 9 czerwca 2011r.

Serdecznie zapraszamy do udziału, życzymy sukcesów twórczych.

 

Wykonanie strony www Redruk.pl