aktualnosci

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

2010-12-19

Nasi harcerze tradycyjnie już zaangażowali się w akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Podczas Eucharystii w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie - Mościcach przyjęli ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Światło to jest symbolem ciepła, miłości, nadziei, dobra i pokoju przynoszonego ziemi przez rodzącego się Jezusa. Harcerze niosą betlejemski ogień wraz z konkretną pomocą drugiemu człowiekowi, realizując w ten sposób harcerskie idee służby Bogu i bliźniemu.

 

Betlejemski Światło pokoju przekazywane jest na świecie już od 24 lat. W Polsce akcja prowadzona jest od 1991 roku przez harcerzy ZHP. Polscy harcerze odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej Eucharystii odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju w Schronisku Górskim ZHP "Głodówka", Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców naszej Ojczyzny. Dalej Światło przekazywane jest skautom ze wschodu.

Wykonanie strony www Redruk.pl