aktualnosci

"ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

2010-01-20

To nasz wielki sukces, zwyciężyliśmy z 282 instytucjami z Województwa Małopolskiego w konkursie projektów edukacyjnych , który rozstrzygnięty został przez jury Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w maju tego roku. Dzięki wygranej  w okresie od 1 września 2009 roku do 31 lipca 2011 roku będziemy realizować projekt p.t.  „Zdążyć z pomocą – wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość przedsięwzięcia  wynosi  439 471,51 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest już realizowany w naszym Ośrodku, jedynej placówce kształcenia specjalnego prowadzonej przez Powiat Tarnowski, w której uczą się dzieci i młodzież  z powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.


 W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

 1. Dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne z:
  • matematyki i przyrody – oferta skierowana do gimnazjalistów,
  • hipoterapii – terapią zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu ze względu na jej uniwersalne działanie terapeutyczne,
  • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – terapia  w pierwszej kolejności obejmie dzieci z wadami postawy i dysfunkcjami aparatu ruchowego,
  • logopedii - terapia obejmie grupę uczniów najbardziej zaburzonych w sferze komunikowania się w języku ojczystym,
  • arteterapii - zajęcia  dotyczyć będą dzieci z problemami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową.
 2. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna.
  • wsparciem psychologicznym objęci będą wszyscy uczestnicy projektu
 3. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum

 

Prace projektowe będą trwały przez 2 lata nauki szkolnej i obejmą wszystkich naszych wychowanków. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli naszego Ośrodka. Mamy wielką nadzieję, że czas poświęcony na dodatkowe zajęcia terapeutyczne, wspólny wysiłek dzieci i pedagogów przyniesie wspaniałe rezultaty.

 

Wykonanie strony www Redruk.pl